Klub za skokove u vodu "Taš-Palilula"

 

 

 

Adresa:
Ilije Garašanina 26
11000 Beograd

 

Mob: +381 64 1107205

 

E-mal:

udruzenjeklubova@yahoo.com

 

Ovlašćeni predstavnik:
Aleksandar Dragišić

 

Website:

https://www.facebook.com/SkokoviUvoduTas/

https://ksvtaspalilula.wordpress.com/