Predstavnici SSAB u poseti SSVB.

 

Predstavnici SSAB su 26.09.2019. godine bili u zvaničnoj poseti Savezu za skokove u vodu Beograda. Nina Peković Savić i Ivan Momić razgovarali su sa predstavinicima našeg Saveza o kvalitetu saradnje, mogućim unapređenjima i potrebama. Konstatovano je da je saradnja Saveza sa SSAB na veoma visokom nivou i da doprinosi poboljšanju rada i organizacije našeg sporta. Na ovom sastanku, kao najzančajnije ističe se pokretanje inicijativa oko donošenja odluke da SRC Tašmajdan postane nacionalni centar za skokove u vodu kao jedini objekat u Srbiji koji pruža uslove za celogodišnje kvalitetno bavljenje skokovima u vodu u čemu je SSAB ponudio svoju pomoć.

SSVB je veoma zahvalan na pomoći i poseti SSAB i nada se da će se uspešna saradnja nastaviti i ubuduće.