SSVB održao redovnu skupštinu 2018.

 

U prostorijama SSVB dana 25.01.2018. godine sa početkom u 12.30h održana je redovna skupština SSVB na kojoj su bili prisutni svi delegati klubova članica i kojom je predsedavao predsednik SSVB G-din Branko Nikolić.

Skupština je usvojila izveštaje o radu 2017. godine kao i plan rada saveza za 2018. godinu.

Konstatovano je da planiran program rada za 2017. godinu sproveden u potpunosti i da su ostvareni veoma značajni organizacioni i sportski rezultati što se posebno odnosi na Trofej Beograda 2017. koji je bio najuspešniji od početka organizovanja, kao i Liga Beograda 2017 za mlađe kategorije koja je u potpunosti ispunila svoj očekivanja.

U saradnji sa SSVS organizovana je nova kancelarija SSVB i prostor koji će omogućiti bolju organizaciju i razvoj skokova u vodu i Saveza.

Planom za 2018. godinu predviđeno je povećanje resursa SSVB za treninge i organizaciju takmičenja i očekuje se još bolja organizacija i veći napredak.